XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

MAY MẶC - XÂY DỰNG - BẢO HIỂM

thông tin liên hệ
Ông Phạm Xuân Tuấn
GIÁM ĐỐC - 0903 851 821

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
- 061.3527 309

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP LỘC AN
Loại hình cty:
Hợp Tác Xã
SP/ DV chính:
Xử lý Môi trường Công nghiệp, sinh hoạt
Năm thành lập:
Mã số thuế:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn quốc

Chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giải thưởng,...

Năng lực công ty